OM OSSVoss Økonomi og Regnskap vart etablert i 2005 av Tor Ivar, som dreiv byrået åleine fram til 2013. I dag er me tre tilsette, som alle er autoriserte regnskapsførarar. Me er det tradisjonelle regnskapskontoret, så vel som det framtidsretta og digitale kontoret. Hjå oss kan du komma med permen din, den elektroniske datafila di, eller me deler på arbeidet i våre web-baserte løysingar. Me ynskjer å gjera vårt beste for å vera ein god samarbeidspartner for våre kundar.  
 
Me er
Tor Ivar Johnsson
Autorisert regnskapsførar. Høgskuleutdanning frå Bankakademiet og BI. Har 10 års arbeidserfaring frå bank, samt leiarstillingar og styreverv i lokalt næringsliv. Stifta Voss Økonomi og Regnskap i 2005.

Ranveig Reime Johnsson
Autorisert regnskapsførar. Bachelor i økonomi og administrasjon med fordjupning i regnskap og skatt, frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 2013. Tilsett i byrået sidan 2013.

Heidrun Reime Johnsson
Autorisert regnskapsførar. Bachelor i økonomi og administrasjon med fordjupning i regnskap og skatt, frå Høgskulen i Bergen 2016. Tilsett i byrået sidan 2016.        Rediger


Voss Økonomi
og Regnskap