Velkommen til Voss Økonomi og Regnskap

Me er eit autorisert regnskapsbyrå som tilbyr regnskapstenester frå A til Å. Me tek oppdrag innan føring av regnskap, lønn, årsoppgjer og likningspapir, budsjettering, fakturering og rådgjevingstenester. 

Me har lang erfaring med kundar i mange ulike bransjar, og kundeporteføljen vår består av alt frå små enkelpersonsføretak til mellomstore aksjeselskap. Kundane våre driv mellom anna i anleggs- og entreprenørbransjen, industri, handel, og overnattings- og serveringsbransjen.  
Kontakt
Voss Økonomi og Regnskap
Hestavangen 2, 5700 Voss
tlf: 56 52 12 00
 

        Rediger


Voss Økonomi
og Regnskap